Het stichtingsbestuur bestaat per 1 januari 2022 uit:

P.M. Moerdijk voorzitter
P.H. Starreveld secretaris
J. de Hoop penningmeester
G.A. Besselink-Nijen Twilhaar bestuurslid
K. Cornelissen bestuurslid
H. Witjes bestuurslid

Beloningsbeleid:

De Stichting Aangepast Vervoer Doesburg en Omstreken kent geen beloningsbeleid omdat alle bestuursleden en vrijwilligers op vrijwillige basis werken en zij geen beloning ontvangen voor hun werkzaamheden.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

Financieel jaarverslag jaar 2021

Mocht u informatie willen hebben over eerdere jaarverslagen, dan kunt u deze aanvragen bij het secretariaat van de Plusbus Doesburg.

Beleidsplan

Beleidsplan 2022

ANBI Publicatieplicht Stichting Aangepast Vervoer Doesburg e.o.  2021

ANBI Publicatie